Copyright © 2020 Colegiul Medicilor Stomatologi Neamt. Web-site creat de DECBITS SRL

Colegiul Medicilor Stomatologi Neamt Protecția datelor cu caracter personal

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Colegiul Medicilor Stomatologi Neamț este înscris în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu numărul ________ și prelucrează datele personale ale membrilor săi în condițiile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Te invităm să citești informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul în care prelucrăm datele pe care ni le oferi și, de asemenea, spune-ne dacă dorești să te ținem la curent cu ofertele și promoțiile noastre.


Prelucrarea datelor personale în scop contractual și legal

Colegiul Medicilor Stomatologi Neamț prelucrează datele cu caracter personal în scopul:

- de a apara demnitatea, libertatea si independenta profesionala a medicului dentist în exercitarea profesiei

- de a promova drepturile si interesele medicului dentist in toate domeniile de activitate

de a asigura respectarea de catre medicul dentist a obligatiilor ce ii revin fata de pacient si de sanatatea publica.

- îndeplinirii obligațiilor legale, în condițiile reglementate de legislația specifică în domeniul asigurărilor, precum și de legislația cu aplicabilitate generală;

- de marketing direct și publicitate, după ce persoana vizată își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.


Colectarea datelor

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, Colegiul Medicilor Stomatologi Neamț colectează datele furnizate de persoana vizată în mod direct, la momentul înscrierii în colegiu sau la reavizarea anuală a certificatului de membru.


Categorii de destinatari către care se pot transmite datele personale:

În vederea realizării obiectului contractului de asigurare sau pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, Colegiul Medicilor Stomatologi Neamț poate comunica aceste date personale către:

• Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania

• prestatorii de servicii cu care societatea a încheiat contracte de colaborare, partenerii contractuali ai societății, precum și alte persoane fizice și/sau juridice care prelucrează date cu caracter personal.

Orice transmitere de date are la bază fie o reglementare legală, fie una contractuală, limitativă la obiectivul prelucrării şi respectarea cerinţelor Regulamentului General de Prelucrare a Datelor.


Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate până la expirarea calitatii de membru CMD Neamț și a termenelor de arhivare, în codițiile reglementate de legislația în vigoare.


Drepturile persoanei vizate

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în legea 677/2001 și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, poți exercita oricare dintre următoarele drepturi: dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a adresa o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la acces: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea CMD Neamț o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct.

Dreptul persoanei vizate de a se adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți o cerere scrisă adresată Colegiului Medicilor Stomatologi Neamț, prin oricare din mijloacele de comunicare puse la dispoziție (depunere la sediu, servicii poștale, e-mail, fax).

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor menționate anterior, vom fi în imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre.


Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct

Derulăm periodic campanii de informare pentru membri noștri și ne dorim să fii informat legat de acestea.

Dacă ți-ai oferit acordul, CMD Neamț poate prelucra datele cu caracter personal în scop de marketing direct, adică pentru a te ține la curent cu evenimentele sau noutatile legislative.

În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea CMD Neamț în sens contrar din partea ta.

Cunosc drepturile acordate de Legea 677/2001, inclusiv dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție și faptul că pot să le exercit printr-o cerere scrisă datată și semnată, transmisă la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi Neamț.